Захиргааны зөвлөл

Захиргааны зөвлөлийн бүтэц


   Түшээ дээд сургуулийн захирал


Сургалтын албаны дарга

Нарийн бичгийн дарга

Нягтлан бодогч

Санхүү эдийн засгийн тэнхмийн эрхлэгч