Сургалтын алба

Сургалтын алба

 Сургалтын албаны дарга Ц.Батдэлгэр