Гадаад харилцаа

Харбин хотын танилцуулга

Манай сургууль нь гадаад  харилцаа хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн Энэтхэг улсын aptech world wide сургуультай програм хангамжийн чиглэлээр хамтарч ажиллаж ба мөн 2013 оноос БНХАУ-ын Хэнаны их сургуульд 72 мэргэжлээр оюутан элсүүлж хамтарч ажиллахаар төлөөлөгчийн газрын эрхийг авсанаар манай сургуулийн хамтын ажиллагаа нь өргөжин тэлж байгаа  билээ. Мөн 2017 онд Харбин инженерийн их сургуультай хамтран ажиллахаар төлөөлөгчийн газартай гэрээ хийх шатандаа явж байна.Сургуулийн хувьд хуульч, эдийн засагч, нягтлан бодогч боловсон хүчин бэлтгэхэд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа ууган сургуулийн нэг юм.