Удирдах зөвлөл

Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Удирдах зөвлөлд төлөөлөх төлөөлөлУдирдах зөвлөл гүйцэтгэх албан тушаалНэрАлбан  тушаал
Үүсгэн байгуулагчийн УЗ-ийн даргаД.Түмэнжаргал“Үнэт цаас “ ХХК захирал
Үүсгэн байгуулагчийн УЗ-ийн гишүүнБ.Халиунаа
“Түшээ” ДС-ийн захирал
Төрийн байгууллагынУЗ-ийн гишүүнБ.БолдбаатарҮүсгэн байгуулагч
Багш нарын УЗ-ийн гишүүнЭ. Батбаяр
Эрх зүйн тэнхмийн багш  /Доктор Ph.D
Үүсгэн байгуулагчийн УЗ-ийн гишүүнН.Анхбаяр
“Монруд” ХХК-ний захирал
Үүсгэн байгуулагчийн УЗ-ийн гишүүнС.Ганболд
“United finance”  ХХК захирал
Оюутны төлөөлөлУЗ-ийн гишүүнБ.МөнхбатОЗ-н дарга 
Үүсгэн байгуулагчийн УЗ-ийн гишүүнС.Түмэнгэрэл
“Өгөөж” ХХК-ний захирал
Санхүү аж ахуйнУЗ-ийн гишүүнЧ.Мөнгөнсувд
Нягтлан бодогч