Түшээ дээд сургуулийн багш, оюутнууд нь нийслэл, дүүргийн засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу хоггүй улаанбаатар хот уриан дор нийтийн цэвэрлэгээг  хийсээр ирсэн.