"Архи мансуурлын хор хөнөөлийн эсрэг хамтдаа" сэдэвт дэвжээ тэмцээнд оролцож тэргүүн байр эзэлсэн Түшээ дээд сургуулийн "Дархлаа" багийн гэрийн даалгавар