Тусгай байранд ШУТИС-ийн "Мартиз" баг, Шихихутаг их сургуулийн "Шийдлийн ангуучид" баг 3-р байранд Билиг дээд сургуулийн "Тангарагтан" баг 2-р байранд Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн "Нэг модны навчис" баг 1-р байранд Түшээ дээд сургуулийн "Дархлаа" баг