Ирээдүйн мэргэжилээ сонгох гэж байгаа хүүхэд залуучууд та бүхэн манай сургуулийг зориорой. Тохилог орчин, чанартай боловсролыг бид танд амлаж байна. 
Ахисан түвшинд магадлан итгэмжлэгдэж, аттестатчилагдсан Түшээ Дээд Сургууль