Үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахдаа иргэн та юуг анхаарах ёстой вэ