Хятадын зүүн хойд бүсийн хамгийн дээд уртрагийн муж болсон Хармөрөн мужийн баруун өмнөд хэсэгт байрладаг, тус мужийн төв юм. Мөн Хятадын зүүн хойд нутгийн хамгийн том улс төр, эдийн засаг, соёлын төв. Үзэсгэлэнт сайхан Сүхуажян мөрөн хотын дундуур урсан өнгөрдөг.