Давуу тал

Давуу тал

Манай сургуулийн онцлог давуу талууд:
“Түшээ” дээд сургуульд төлбөргүй болон хөнгөлөлттэй суралцах олон боломж байдаг.
Үүнд:
 • Буцалтгүй зээл, тусламж бусад тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой 
 • Сурах чин сонирхолтой амьдралын бололцоогүй 5-10 оюутныг шалгаруулж ТӨЛБӨРГҮЙ  сургадаг. 
 • 4 улирал дараалан А үнэлгээтэй суралцсан оюутны сургалтын төлбөрөөс 50% хөнгөлөлт үзүүлдэг. 
 • Төгсөгчдөөс Магистрантурт суралцвал сургалтын төлбөрийн 20%-ын хөнгөлөлтүүдийг үзүүлдэг
 • Анги хамт олноороо элсэн суралцвал суралцагч тус бүрийн төлбөрөөс 50% хөнгөлдөг
 • Нэг ангийн 10-н суралцагч суралцвал тус бүрийн төлбөрөөс 20% хөнгөлнө.
 • Нэг айлын 2 болон түүнээс дээш хүүхэд суралцвал нэг хүүхдийн төлбөрийг 50% хөнгөлнө.
 • Тухайн хичээлийн жилийн төлбөрийг 9-н сарын 15-ны дотор 100% төлсөн тохиолдолд төлбөрөөс 20% хөнгөлнө.
 • Суралцагч нь элсэлтийн шалгалтандаа 650-с дээш оноо авсан бол ТӨЛБӨРГҮЙ суралцуулна .
 • Урлаг, спортоор өндөр амжилт гаргасан ямар нэг спортын зэрэгтэй, үнэмлэхтэй, медальтай суралцагчийг ТӨЛБӨРГҮЙ суралцуулна
 • Суралцагч нь элсэлтийн шалгалтандаа 550-649 оноо авсан бол 50% хөнгөлөлт үзүүлнэ 
 • Суралцагч нь элсэлтийн шалгалтандаа 410-549 оноо авсан бол сургалтын төлбөрөөс 20% хөнгөлөлт үзүүлнэ 
 • Ангийн хөнгөлөлт: анги хамт олноороо тус сургуульд элсэн суралцвал сургалтын төлбөрөөс 50% хөнгөлөлт үзүүлнэ
 • Нэг ангийн 10-н хүүхэд тус сургуульд элсэн орвол элсэгч тус бүрийн сургалтын төлбөрөөс 20% хөнгөлөлт үзүүлнэ 
 • Найзын хөнгөлөлт: 5 найз хамт тус сургуульд элсэн суралцвал, элсэгч тус бүрийн төлбөрөөс 20% хөнгөлөлт үзүүлнэ  
 • Гэр бүлийн хөнгөлөлт: нэг айлын 2 болон түүнээс дээш хүүхэд тус сургуульд суралцвал 1 хүүхдийн сургалтын төлбөрөөс нь 50% хөнгөлөлт үзүүлнэ.